فیلم آموزشی برای پر کردن فرم الکترونیکی ثبت طرح

لطفاً فیلد های مربوطه را با دقت پر کنید: ( اطلاعات داخل فرم به زبان فارسی تکمیل گردد )

اطلاعات فردی


ثبت طرح


برای پیگیری ثبت نام و طرح های خود، اگر به ایراد و اشکالی برخوردید به آدرس  event.srd@ پیغام بگذارید . 

در حفظ و نگهداری کد پیگیری خود کوشا باشید.